Înființată în anul 1958, Școala Gimnazială de Arte Nr. 3  din Bucureşti este o şcoală cu program suplimentar pentru activităţi artistice care valorifică cu demnitate și conștiință profesională tradițiile culturii muzicale și, în același timp, tinde spre  continuarea acestora într-un mod modern, adaptat cerințelor societății actuale.

                      Şcoala funcţionează sub coordonarea MEC, permiţând elevilor de la unităţile de învăţământ de cultură generală derularea activităţilor artistice într-un cadru de specialitate adecvat.

                     Este un învăţământ de stat, la care au acces toţi elevii cu aptitudini artistice din învăţământul primar şi gimnazial. Cursurile de desfăşoară după un orar flexibil, adaptat timpului liber al elevilor şi programului urmat de aceştia în cadrul şcolilor de cultură generală.

                    Astfel, de la înființarea școlii în anul 1958 sub denumirea de Școala Specială de Arte nr. 3 și până în anul 1964, când s-a relocat la actuala adresă, școala a funcționat în Raionul Gheorghe Gheorghiu Dej, Prelungirea Crângași nr. 142.

                   Până în 1980, şcoala a aparţinut de sectorul 7, iar de atunci de sectorul 1.

                   În prezent, arhiva Şcolii Gimnaziale de Arte Nr. 3, cunoscută și sub denumirea de ”Cuibul cu Barza” după numele sub care era cunoscută strada, ca şi biserica, azi monument istoric de mare importanţă, nu mai are în proprietate documente care să ateste istoria școlii întrucât, în anul 2006 au început lucrările de reabilitare a clădirii situate pe Știrbei Vodă nr. 101, iar până la finalizarea acestora, documentele au fost distruse din cauza inundației.

scoala1

                 Faptul că mulţi dintre elevii şcolii noastre frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale ”Uruguay” aflată în apropiere, ca şi eforturile profesoarelor de artă plastică şi muzică, face ca numeroase desene ale elevilor nostri să împodobească permanent holul central al acesteia şi să participe la concursurile organizate în colaborare cu Biblioteca Publică “Marin Preda” şi programe muzicale de excepţie să încânte urechile spectatorilor la serbările organizate.

                 Cadrele didactice ale şcolii sunt preocupate de dezvoltarea interesului pentru artă al elevilor, prin organizarea și participarea la numeroase excursii și tabere de muzică, concerte și expoziții în parteneriate cu fundații.

                Numeroşi elevi ai şcolii s-au evidenţiat ca solişti vocali sau instrumentişti la concursurile regionale sau naționale.

scoala2Eforturile susţinute ale catedrelor, studiul intensiv al instrumentelor (pian, vioară, violă, violoncel, chitară, oboi, flaut, clarinet, fagot), precum şi interesul pentru cunoaşterea şi aprofundarea elementelor de limbaj muzical, au condus la obţinerea unor frumoase rezultate la concursurile organizate atât pe plan național, cât și pe plan internațional.

                Atraşi de muzică și arte, mulţi dintre elevii şcolii provin şi din alte circumscripţii şcolare, constatându-se, de la an la an, o creştere a numărului cererilor de înscriere.

                În jur de 45 de cadre didactice, în majoritate titulare în şcoală, cu experienţă şi grade didactice, formează personalitatea elevilor în spritul aprecierii valorilor artei și ale culturii universale.

                În vederea desfășurării în bune condiții a activităților educațional-vocaționale, în decursul ultimilor ani, școala a fost dotată cu instrumente muzicale cu coarde, viori, viole, violoncel, harpă de concert, chitară clasică, instrumente performate adecvate atât procesului de învățământ, cât și susținerii de concerte, pian de concert cu coadă, pianină mecanică, flaut, oboi, clarinet, fagot, chitară electrică, xilofon.