NOUTĂȚI!!!

Admiterea elevilor în anul școlar 2024-2025

Secția muzică – interpretare instrumentală

REGULAMENT

Școala Gimnazială de Arte Nr.3 organizează în perioada 13-14 iunie 2024 testul de aptitudini pentru admiterea elevilor din ciclul primar și gimnazial (clasele I-VIII) în anul școlar 2024-2025 la secția muzică, instrumentele: pian, vioară, violă, violoncel, chitară, harpă, percuție, oboi, flaut, clarinet, fagot, trompetă. Numărul de locuri este limitat. Selecția se va face în ordinea mediilor obținute de elevi.  Comisia de examen este formată din cadre didactice de specialitate.

Probele sunt practice, nu se admit contestații!

Testul constă în evaluarea aptitudinilor muzicale în cadrul următoarelor probe:

  1. auz
  2. memorie
  3. ritm
  4. reproducerea unei piese vocale cu versuri la alegerea candidatului.

În vederea susținerii testului, școala va organiza în perioada mai – iunie, grupe de pregătire a elevilor, coordonate de prof. Grigore Miron tel. 0726256596.

Admiterea la pian se face pentru elevii care în anul școlar 2024-2025 vor fi în clasa a I-a la școala de cultură generală, iar la vioară în clasele a I-a sau a II-a.

Elevii din clasa a II-a în anul școlar 2024-2025 sau mai mari care vor să se înscrie la pian vor susține testul de aptitudini și probă de diferență ce constă în interpretarea la pian a două piese la nivelul clasei, conform programei școlare.

Elevii din clasa a III-a în anul școlar 2024-2025 sau mai mari care vor să se înscrie la vioară vor susține testul de aptitudini și probă de diferență ce constă în interpretarea la vioară a două piese la nivelul clasei, conform programei școlare.

La celelalte instrumente admiterea se poate face la clasele I – V, în funcție de dezvoltarea fizică a elevilor.

Elevii care cântă deja la un instrument pot interpreta (dacă doresc) o piesă instrumentală în cadrul testului de aptitudini, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Acte necesare:

  1. Fișa de înscriere semnată de ambii părinți (formularul se găsește pe website sau la secretariatul școlii); (FIȘĂ DE ÎNSCRIERE)
  2. Copie a certificatului de naștere al elevului/elevei;
  3. Adeverință de elev de la școala de cultură generală cu precizarea clasei.

Nu sunt admiși la susținerea probelor elevii înscriși la forme de învătământ neacreditate de Ministerul Educației (homeschooling).

Calendar:

 27 mai – 7 iunie înscrierea candidaților online, prin depunerea documentelor scanate pe adresa de email: admitere@arte3.ro sau la secretariatul școlii.

  • 11 iunie afișarea ordinii intrării pe website și la avizierul exterior
  • 13-14 iunie desfășurarea probelor conform programării. Elevii vor primi un cod, în momentul susținerii probei, pentru anonimizarea rezultatelor.
  • 19 iunie afișarea rezultatelor (pe baza codurilor) pe website-ul școlii și la avizierul exterior

http://www.arte3.ro