NOUTĂȚI!!!

Lista elevilor admiși la secțiunea MUZICĂ – an școlar 2023-2024

LISTA ADMISI MUZICA_rotated

Ordinea intrării elevilor

ORDINE INTRARE EXAMEN MUZICA 2023

Admiterea elevilor în anul școlar 2023-2024

Secția muzică – interpretare instrumentală

Școala Gimnazială de Arte Nr.3 organizează în data de 16 iunie 2023 testul de aptitudini pentru admiterea elevilor din ciclul primar și gimnazial (clasele I-VIII) în anul școlar 2023-2024 la secția muzică, instrumentele: pian, vioară, violă, violoncel, chitară, harpă, percuție, oboi, flaut, clarinet, fagot, trompetă. Numărul de locuri este limitat. Selecția se va face în ordinea mediilor obținute de elevi.  Comisia de examen este formată din cadre didactice ale școlii. Probele sunt practice, nu se admit contestații!

Testul constă în evaluarea aptitudinilor muzicale în cadrul următoarelor probe:

  1. auz
  2. memorie
  3. ritm
  4. reproducerea unei piese vocale cu versuri la alegerea candidatului.

În vederea susținerii testului, școala va organiza în perioada mai – iunie, grupe de pregătire a elevilor, coordonate de profesorii: Grigore Miron tel. 0726256596.

Admiterea la pian se face de la clasa a I-a, la vioară de la clasele a I-a sau a II-a. Elevii din clasele mai mari care vor să se înscrie la pian sau vioară vor susține probă de diferență ce constă în interpretarea a două piese la nivelul clasei. La celelalte instrumente admiterea se poate face la clasele I – V, în funcție de dezvoltarea fizică a elevilor.

Elevii care cântă deja la un instrument pot interpreta una sau două piese instrumentale în cadrul testului de aptitudini.

Transferul de la alte unități școlare  se face cu suținerea unui recital de 2 piese la nivelul clasei și cu probă de citire la prima vedere.

           Acte necesare:

  1. Fișa de înscriere [formularul se găsește pe website (CLICK AICI) sau la secretariatul școlii];
  2. Copie a certificatului de naștere al elevului/elevei;

Calendar:

  • 29 mai-12 iunie înscrierea candidaților online, prin depunerea documentelor scanate pe adresa de email: admitere@arte3.ro sau la secretariatul școlii
  • 14 iunie afișarea ordinii intrării pe website și la avizierul exterior
  • 16 iunie desfășurarea probelor
  • 20 iunie afișarea rezultatelor pe website-ul școlii și la avizierul exterior

http://www.arte3.ro