Muzică

sigla

Testul de aptitudini

pentru înscrierea în anul școlar 2017-2018

 

 

 

         12-16 iunie cererile de înscriere se depun la secretariat împreuna cu copia certificatului de naștere al elevului și o declarație pe propria răspundere a părintelui sau a tutorelui (model de declarație se găsește la secretariatul școlii)

         20 iunie testarea (probă de auz, memorie, ritm)

         23 iunie afișarea rezultatelor la avizierul școlii și pe pagina web